Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/09/mönsteråsnews.png

Video hjälper sjuksköterskor effektivisera vården

by Louise Wahlström

Mönsterås hälsocentral har valt att implementera video i Aurora teleQ. Utifrån primärvårdens perspektiv är Mönsterås en av de mest spännande hälsocentralerna i Kalmar län. Delvis för att det inte finns några privata konkurrenter i närområdet som påverkar inflödet av patienter. Dessutom jobbar man mot alla tre sjukhus som är verksamma i länet. Det ställer ökade krav på hälsocentralen både vad gäller utbud och tillgänglighet. 

Att Mönsterås med sina 9200 listade patienter är en stor hälsocentral med Kalmar läns mått mätt märks på demografin. Det är en väldigt bred demografiskt inflöde av patienter både vad gäller ålder, social och etnisk bakgrund. Detta ställer så klart krav från både patienter och vårdpersonal på ett varierat utbud från hälsocentralens sida.

”Det fanns en viss frustration hos våra rådgivande sjuksköterskor som upplevde att de i många fall hade varit hjälpt av att kunna se det som patienterna beskrev i telefonen. Sedan vi började använda video i Aurora teleQ har den frustrationen försvunnit”, berättar Maria A Hilberth. Hon var fram till september 2018  verksamhetschef på Mönsterås hälsocentral. I sin nya roll är hon samordnare för nära vård i Kalmar län.

Med video i Aurora teleQ kan sjuksköterskan enkelt med hjälp av videoväxling gå från ett vanligt telefonsamtal till video. På så sätt kan sjuksköterskan göra en bättre bedömning om patienten behöver komma in på ett fysiskt besök eller inte. Det blir dessutom högre kvalitet på de egenvårds-råd som kan ges samt gör det enklare att skriva ut vissa recept utan att ha träffat patienten.

Video som nytt arbetssätt

”Jag tror att många yrkesgrupper inom vården skulle kunna ha nytta av den här typen av funktion med video som komplement till telefonsamtal, t.ex. fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Samtidigt är det så att när vården hittar nya arbetssätt för hur vi hantera flöden måste även verksamheten anpassas efter det. Det kan t.ex. handla om att anpassa lokaler, ersättningssystem och kompetenser.”

En viktig anledning till att införandet av video på Mönsterås hälsocentral fungerat så smidigt är för att de sedan länge arbetat i Aurora teleQ. För medarbetarna är det ett tryggt, välbeprövat system som är lätt att arbeta i. Att bara kunna lägga till funktionen video gjorde det till en låg tröskel att komma över för alla iblandade.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär