Support & Kundservice

Vi på Aurora Innovation tar ett helhetsansvar gällande kundservice

Vår supportfunktion bemannas av personal som är utbildad i samtliga funktioner i Aurora teleQ och har god kännedom om hälso- och sjukvårdens kärnverksamhet. Vi jobbar i en sammansvetsad supportorganisation med gott samarbete mellan Aurora 1st line och 2nd line och vidare genom hela Aurora-organisationen. Vi arbetar också kontinuerligt för att förbättra vårt samarbete med andra supportpartners som agerar support ut mot slutkund. Vår nära relation med slutanvändarna är viktig och det är där vi har vårt huvudfokus, vi jobbar konstant med att hålla vår kundnöjdhet över 90% vilket vi sällan misslyckas med.

Har du en fråga?

Har du en allmän fråga så använd gärna formuläret till höger, gäller din fråga försäljning, partners eller support välj detta formulär istället